Matoušovo evangelium

Datum Nadpis Kazatel audio Biblická kniha
2.25.2018 Kvůli Kristu: proč jsme blahoslavení když jsme pronásledování Marcus Denny
Matouš 5,11-12
Download: Audio icon Matouš 5,11-12
Matoušovo evangelium
18.2.2018 Požehnaní pronásledováni Marcus Denny
Matouš 5,10
Download: Audio icon Matouš 5,10
Matoušovo evangelium
11.2.2018 Působci pokoje Marcus Denny
Matouš 5,9
Download: Audio icon Matouš 5,9
Matoušovo evangelium
4.2.2018 Hluboká čistota Marcus Denny
Matouš 5,8
Download: Audio icon Matouš 5,8
Matoušovo evangelium
28.1.2018 Smiluj se! Marcus Denny
Matouš 5,7
Download: Audio icon Matouš 5,7
Matoušovo evangelium
21.01.2018 Spokojen spravedlností Marcus Denny
Matouš 5,6
Download: Audio icon Matouš 5,6
Matoušovo evangelium
14.1.2018 Majestátnost mírnosti Marcus Denny
Matouš 5,5
Download: Audio icon Matouš 5,5
Matoušovo evangelium
17.12.2017 Šťastný smutek Marcus Denny
Matouš 5,4
Download: Audio icon Matouš 5,4
Matoušovo evangelium
10.12.2017 Bohatství v bídě Marcus Denny
Matouš 5,3
Download: Audio icon Matouš 5,3
Matoušovo evangelium
12. 07. 2015 A za koho mě pokládáte vy? Jon Krick
Mt 16:13-20
Download: Audio icon Mt 16:13-20
Matoušovo evangelium
23.12.2014 Ježíš, lid, hřích a zachrání Marcus Denny
Matouš 1,21
Download: Audio icon Matouš 1,21
Matoušovo evangelium
22.12.2013 Největší dar Aleš Novotný
Matouš 1,18-25
Download: Audio icon Matouš 1,18-25
Matoušovo evangelium
14.07.2013 Chudí jsou bohatí Marcus Denny
Matouš 5,3
Download: Audio icon Matouš 5,3
Matoušovo evangelium
16.6.2013 Království mega Marcus Denny
Marek 4,30-34
Download: Audio icon Marek 4,30-34
Matoušovo evangelium
08. 07. 2012 Zástupy skleslých ovcí Marcus Denny
Mt 9:35-38
Download: Audio icon Mt 9:35-38
Matoušovo evangelium

Stránky

Přihlásit se k odběru Matoušovo evangelium