Texty a nahrávky kázání

Datum Název Kazatel Přehrát Biblická kniha
1. 7. 2018 Spravedlnost spravedlivým Daniel Adamovský
24. 6. 2018 Žalm 46 Peter Smith Žalmy
17. 6. 2018 Pavlovo vyznání Joshua Richert 1 Timoteovi
6. 10. 2018 Co je staré, pominulo Jaroslav Kernal Titovi
3. 6. 2018 Milovaný Zastánce Daniel Adamovský Žalmy
27. 5. 2018 Základy naší jednoty Aleš Novotný Efezským
13. 5. 2018 Připraveni k dobrým skutkům Jaroslav Kernal
Titovi 3,1-2
Download: Audio icon Titovi 3,1-2
Titovi
6. 5. 2018 Pod Boží ochranou Daniel Adamovský
Žalm 17
Download: Audio icon Žalm 17
29.4.2018 Usilujte zachovat jednotu Ducha Aleš Novotný
Efezským 4,3
Download: Audio icon Efezským 4,3
Efezským
22.4.2018 Kristovo vzkříšení - jistota věčného života Jan Suchý
1. Korintským 15,1-3
1. Korintským
15.4.2018 Mluv Slovo! Jaroslav Kernal
Titovi 2,15
Download: Audio icon Titovi 2,15
Titovi
8.4.2018 Vidím naději Daniel Adamovský
Žalm 16
Download: Audio icon Žalm 16
Žalmy
1.4.2018 Povoláni k jednotě! Aleš Novotný
Efezským 4,1-3
Download: Audio icon Efezským 4,1-3
Efezským
25.03.2018 Kdo má přístup ke králi králů? Daniel Adamovský
Žalm 15
Download: Audio icon Žalm 15
18. 03. 2018 O bratrské lásce (1Te 4,9-12) Joshua Richert 1. Tesalonickým

Stránky