Aleš Novotný

Datum Nadpis Kazatel audio Biblická kniha
27. 5. 2018 Základy naší jednoty Aleš Novotný Efezským
29.4.2018 Usilujte zachovat jednotu Ducha Aleš Novotný
Efezským 4,3
Download: Audio icon Efezským 4,3
Efezským
1.4.2018 Povoláni k jednotě! Aleš Novotný
Efezským 4,1-3
Download: Audio icon Efezským 4,1-3
Efezským
5.04.2018 Mount Everest našich modliteb! Aleš Novotný
Efeszkým 3,20-21
Efezským
8.11.2017 Úžasná láska neplnění do vši plnosti Boží Aleš Novotný
Efezským 3,17-18
Efezským
13.08.2017 Mocné působení Ducha láska mezi věřícími Aleš Novotný
Efezským 3,17-18
Efezským
27.06.2017 Posílení Duchem Svatým Aleš Novotný
Efezským 3,16
Download: Audio icon Efezským 3,16
Efezským
29.04.2017 Strach z člověka 3 Aleš Novotný
Sborový pobyt 2017
Velikonoce
29.04.2017 Strach z člověka 2 Aleš Novotný
Sborový pobyt 2017
Velikonoce
26.03.2017 Přístup k modlitbě Aleš Novotný Efezským
11.12.2016 Buďte stateční a vytrvejte Aleš Novotný
Efezským 3,13
Download: Audio icon Efezským 3,13
Efezským
16.10.2016 Výsada zjeveného tajemnství Aleš Novotný
Efezským 3,12
Download: Audio icon Efezským 3,12
Efezským
14.8.2016 Odvěký plán naplněný v Kristu Aleš Novotný
Efezským 3,11
Download: Audio icon Efezským 3,11
Efezským
29.05.2016 Církev, skrze kterou Bůh vyučuje anděly Aleš Novotný
Efezským 3,10
Download: Audio icon Efezským 3,10
Efezským
30.04.2016 Uctivání Boha jako rodina (Sborový pobyt 2016) Aleš Novotný
Deuteronomium 6,4-9
Deuteronomium

Stránky

Přihlásit se k odběru Aleš Novotný